جوان آنلاین:منابع غربی روز شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰ (۷ ژانویه ۲۰۱۱) گزارش دادند ایران تزریق گاز به ماشین های سانتریفیوژ در فردو را آغاز کرده است.
فردریک دال در گزارشی برای خبرگزاری رویترز از وین نوشت: «ایران تزریق گاز اورانیوم را به دستگاههای سانتریفیوژ در اواخر ماه دسامبر آغاز کرده است».
منابع داخلی این خبر را رد نمی کنند.
تاسیسات فردو در نزدیکی شهر قم ظرفیت لازم برای میزبانی ۳۰۰۰ ماشین سانتریفیوژ را دارد.
ایران قصد دارد غنی سازی ۲۰ درصد را به این تاسیسات منتقل کند.
ماشین های نصب شده در این تاسیسات از نوع اول، ولی بهبود یافته و اصلاح شده است.
یوکیا آمانو در پاراگراف ۲۳ از گزارش نوامبر ۲۰۱۱ خود درباره آخرین وضعیت فردو نوشته بود: «مهر و موم یک سیلندر حاوی اورانیوم با غنای ۵/۳ درصد در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰ در فردو گشوده شده و احتمال دارد تزریق گاز به ماشین های سانتریفیوژ در این تاسیسات آغاز شده باشد».
زنجیره های نصب شده در فردو ۱۷۴ تایی است.
کارشناسان می گویند آغاز به کار قریب الوقوع فردو بخشی دیگر از بسته پاسخ ایران به فشارهای اخیر غرب است.