به گزارش افکارنیوز،

علی بیگدلی درباره تحلیل‌اش از مواضع سران و مقامات اروپایی به خصوص واکنش خانم موگرینی گفته است: اگرچه خانم موگرینی به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسما از برجام دفاع کرد اما نمی‌توان به این ادعاها چندان امیدوار بود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: یقیناً در سایه این سخنان و اقدام ترامپ اتحادیه اروپا دست به اقدامی نخواهد زد، حداقل تا زمانی که از التهابات دیپلماتیک عرصه بین‌الملل ناشی از اقدام ترامپ قدری کاسته شود. آن زمان با بررسی تحولات و اقتضائات واکنش مناسب را نشان خواهند داد.

وی می‌افزاید: نکته مهمی که در اظهارات ترامپ بود تأکید او بر همراهی واشنگتن با کشورهای اروپایی ضمن خروج از برجام به منظور عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود. به عبارت دیگر جریان فشار بر اروپا از جانب ترامپ ادامه خواهد داشت.