به گزارش افکارنیوز،

مجتبی آقابابایی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران در میزگرد «برجام و پیمان‌شکنی شیطان بزرگ» که برگزار شد، گفت: اینکه می‌بینیم بعد از خروج آمریکا از برجام دولت هنوز برای ماندن در برجام اصرار دارد برای این است که آنها نمی‌خواهند بعد از 6 سال شکست را بپذیرند.

وی تأکید کرد: یک زمانی تمام فکر و ذکر دولت برجام بود گاهی از برجام به عنوان فتح‌الفتوح نام بردند و وعده‌های فراوانی را دادند و امروز نمی‌خواهند بپذیرند که برجام نتیجه‌ای نداشته است.

بابایی با اشاره به نقش مجلس در تصویب برجام هم افزود: نباید نقش مجلس را نادیده گرفت و البته مجلس مصوبه‌ای هم دارد که در آن دولت را ملزم کرده تا اگر یکی از طرفین مقابل از برجام خارج شوند طی دو سال تعداد سانتریفیوژها را به 190 هزار سو برساند و حال خواسته ما از مجلس این است که طبق مصوبه خودش دولت را ملزم کند تا این مصوبه را اجرا کند.

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران گفت: متأسفانه موضوعی که در زمان تصویب برجام در مجلس وجود داشت و باعث شد که متن برجام درست بررسی نشود امروز در رابطه با بحث FATF دیده می‌شود.

وی اظهار داشت: 40 سال نظام در مقابل چنین لایحه‌هایی مقاومت کرد ولی امروز این نگرانی وجود دارد که مجلس در زمینه پالرمو و FATF همان گونه که برجام را تصویب کرد عمل کند.

بابایی خاطرنشان کرد: مجلس امروز باید در رابطه با بحث FATF تجدیدنظر کند و اجازه ندهد تا چنین مانعی منافع ملی ما آسیب بزند.

وی گفت: یک زمان گفته شد برجام به عنوان فتح‌الفتوح باید در دانشگاه‌ها و مدارس ما تدریس شود و امروز خواسته ما این است که برجام به عنوان یک خسارت محض در مدارس ما تدریس شود.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: امروز مجلس باید از نقش وکیل‌الدوله بودن خارج شود. 6 سال است وقت کشور صرف برجام شد که هیچ آورده‌ای برای ما نداشت و مجلس هم باید در این رابطه پاسخگو باشد.

وی افزود: روحانی یک زمان آمریکا را کدخدا می‌‌دانست و امروز آن را مزاحم برجام می‌‌نامند این تناقض‌گویی‌ها باعث ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم و دولت می‌شود.