پيروز مجتهدزاده استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بين الملل در گفت وگو با خراسان با بيان اين که در اوضاع فعلي که بحث بستن تنگه هرمز مطرح شده است و ايران بايد در اين ارتباط جدي حرکت کند افزود: اقدام اروپا براي تحريم نفت ايران به مثابه حمله به شريان هاي اقتصادي ايران تلقي مي شود.مجتهدزاده با اشاره به اين که اتحاديه اروپا در اين اقدام از امارات عربي متحده و عربستان نيز درخواست همکاري کرده است گفت: شنيده ها حاکي است که امارات و عربستان به دليل برخي خصومت ها اين دعوت را پذيرفته اند. وي افزود: کار اتحاديه اروپا در دعوت از اين دو کشور براي تحريم نفت ايران و پاسخ مثبت آنان به مثابه اعلان جنگ با ايران است.در اين اوضاع ايران وظيفه دارد براي دفاع از حق خود دست به هرکاري بزند. وي تصريح کرد: مقامات ايراني بايد بلافاصله پس از آن که طرف مقابل زماني را براي تحريم نفتي ايران تعيين کرد به صورت رسمي به جهان بگويند اين حرکت اعلام جنگ با ايران است.در غير اين صورت از نظر قانون ومقررات بين المللي امکان هرگونه دفاع از ايران گرفته خواهد شد. از سوي ديگر اين کار طرف مقابل را وادار به تامل خواهد کرد.اين استاد دانشگاه افزود: متاسفانه دستگاه ديپلماسي ما در بسياري از مواقع آن گونه که بايد عمل نکرده و واکنش نداشته است.وي در پاسخ به اين سوال که آيا اتحاديه اروپا در تحريم ايران مصمم است يا خير گفت: اگر ما محکم نباشيم اتحاديه اروپا وارد اين بازي خطرناک خواهد شد.مجتهدزاده برگزاري رزمايش هاي اخير نيروهاي مسلح را بسيار به جا و به موقع دانست و گفت: تهديد بستن تنگه هرمز را تاييد مي کنم درحالي که نظر من در گذشته خلاف اين بود چون بيان آن را موجب تنش در روابط سياسي مي دانستم اما هم اکنون تنش از طرف مقابل ايجاد شده و ما ناخواسته وارد اين بازي خطرناک شده ايم.