کیهان: دعواي دو طيف به اصطلاح سبز و اصلاح طلب بر سر حضور در انتخابات يا تحريم آن شدت گرفته است.
در حالی که دست کم ۷۰۰ نفر از اصلاح طلبان نامزد انتخابات شرکت کرده اند، طیف های معتدل این جریان معتقدند نباید فرصت انتخابات را دست کم گرفت و با افتادن در چاه گروهک های منحله خارج نشین، مهر اخراج از حاکمیت و رقابت های سیاسی را پای پرونده خود زد. اما عناصر تندرو به انضمام سقوط کردگان که دنبال همدم برای روزهای ورشکستگی خود می کردند اصرار دارند خیانت در سال پیش طیفی از اصلاح طلبان را به رخ آنان کشیده و آنان را به ادامه راه سقوط و خودزنی وادار کنند.
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت: در جلسه ای که روز یکشنبه با حضور اعضای فراکسیون برگزار شد، به این جمع بندی رسیدیم که فراکسیون از نظر حقوقی در جایگاه ارائه لیست انتخاباتی نیست.
وی گفت: از آنجایی که در این دوره از انتخابات اصلاح طلبان به صورت جریانی حضور ندارند، حضورشان محدودتر نسبت به دوره های قبل خواهد بود و اعضای فراکسیون تصمیم گرفتند طبق مواضع قبلی، با هماهنگی کامل با جریان های اصلاح طلب خارج از مجلس عمل کنند.
نامبرده که خود جزو نمایندگان ثبت نام کرده می باشد، توضیح بیشتری ارائه نکرد حال آن که اقتضای «هماهنگی کامل با جریان های اصلاح طلب خارج از مجلس» این بود که شخص وی و ۴۰ عضو دیگر فراکسیون به موضع صریح «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» و سردمدارانی چون خاتمی و موسوی خوئینی ها و موسوی لاری تمکین می کردند و نامزد نمی شدند. این طیف ها در موضعی که مورد بی اعتنایی قرار گرفت تصریح کرده بودند اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نمی کنند و فهرستی هم ارائه نخواهند کرد. در همین حال محمدرضا خباز دیگر عضو فراکسیون اقلیت در گفت وگو با «مهر» وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را مانند یک هندوانه سربسته دانست و گفت: یک احتمال قوی وجود دارد که تتمه افرادی که حاضر شده اند از برخی احزاب و گروه های اصلاح طلب کاندیدای انتخابات مجلس نهم شوند با یکدیگر هماهنگ شوند.
وی انتخابات مجلس نهم را یک تجربه جدید برای اصلاح طلبان دانست و گفت: تاکتیک انتخاباتی که سران اصلاحات برای نحوه شرکت در انتخابات مجلس نهم در نظر گرفته اند اتفاق جدیدی است که در کشور می افتد. سران اصلاحات گفته اند، لیست نمی دهیم و پرچم اصلاحات را بلند نمی کنیم اما کسانی که در حوزه های انتخابیه زمینه دارند کاندیدا شوند.
قسمت اخیر سخنان خباز نه در بیانیه شورای هماهنگی و نه اظهارات خاتمی وجود نداشت چرا که حضرات قصد داشتند دل جبهه خارجی را در زمینه القای تحریم انتخابات به دست آورند.
اما روشن شدن ثبت نام ۷۰۰ نفر از اصلاح طلبان آن هم با ژست غمزه و قهر با انتخابات، برخی بازیگران مستأصل فتنه سبز را کلافه کرده است. سایت کلمه از قول یک خواننده(ح - ز) نوشت: خوب است کسانی که تا چندی پیش سنگ اصلاح طلبی به سینه می زدند و امروز به بهانه مستقل بودن، کاندیدای نمایندگی مجلس شده اند اعتراف کنند که دیگر اصلاح طلب نیستند بلکه پیرو مکتب فرصت طلبی هستند و نام و نان را در فرصت طلبی می جویند وگرنه مستقل بودن یعنی چه؟ استقلال از چه چیز و از چه کس؟ از سبزها و جنبش سبز؟
شبکه اینترنتی بالاترین هم که گویا در تشویق و تخریب به تحریم انتخابات ناکام مانده، با لحنی تند نوشت: هان ای اصلاح طلبان سلاخ و دون صفت! ای خودکم فروشان! جنبش سبز را به کدام مسلخ می کشانید؟ در کدام بام خود فروشی مشغول چیدن دانه هستید و پیش بند به گردن بسته اید؟ هان ای مأوا گرفتگان در زبالستان]![تاریخ،] …[هان ای دو دوزه بازان ملون، چرا با رنگ سبز سیاهکاری می کنید؟ هان ای پرده نشینان خنجر از پشت زن! اکنون به فکر دشنه زنی افتاده اید؟! آری اصلاحاتی ها همان ها هستند که امروز شیخ اصلاحات را در مسلخ تنهایی به قربانگاه امتیازگیری فرستاده اند. آری اصلاح طلب همان کوفی است که با ارسال نامه به حسین بن علی] علیه السلام[او را به قربانگاه برد… ای روبه صفتان به اسم اصلاحات] …[
نگارش چنین ادبیات تهی از محتوایی در حالی است که همین طیف در روز عاشورا عقده های خالی نشده یزیدیان را علیه عاشورائیان خالی کردند. همچنین شایان توجه است که به رغم انتساب فریب آلود عنوان «شیخ اصلاحات» به کروبی که نقش مهمی هم در بازی دادن وی از سوی فتنه گران داشت، در عمل این طیف حاضر نشد در انتخابات سال ۸۸ بهایی به کروبی بدهد به نحوی که رأی شیخ اصلاحات کذایی از آرای باطله نیز جاماند و در میان ۴ نامزد، پنجم شد!
در هر صورت به نظر مي رسد اتفاقات پيش آمده هنوز اولين نتايج تدبير آميخته با خيانتي است كه برخي سردمداران جبهه اصلاحات پيشه كردند و بايد منتظر تلفات بيشتري از اين شليك توپخانه ميرزا آغاسي بود.