کیهان: تحريم هاي انجام گرفته در قبال انتخابات هاي برگزار شده تاكنون، همگي بيهوده و در خدمت جناح حاكم جمهوري اسلامي بوده است و ايضا از موضع نااميدي و بي عملي.

این تحلیل را پایگاه اینترنتی روز آن لاین از قول یکی از مارکسیست های سابق که اکنون در اروپا به سر می برد منتشر کرد و افزود: این نکته که تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی بیهوده و در خدمت جمهوری اسلام بوده، دوستان ما را نیز می رنجاند اما باید متذکر شوم زیرا که عمل سیاسی ما اگر در چهارچوب یک استراتژی معین نباشد، اگر عملی نباشد که در یک بینش و راهبرد عمومی قابل دفاع باشد، ابتر و عقیم است و کمکی به ادامه راه درازی که در پیش داریم نخواهد کرد.

این ضدانقلاب فراری می افزاید: من بارها و تقریبا در مقطع هر انتخابات - بخوان تحریماتی - این ادعا را مطرح کرده ام که تحریم کنندگان تنها علیه خود اقدام می کنند. در اسفند سال ۸۱ وقتی حامیان اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر با آنان قهر کردند و شوراها را به آبادگران سپردند در مقاله ای نوشتم که رأی ندهندگان نتیجه انتخابات را به زیان خود رقم زدند و تاکتیک تحریم، سپردن یک مرکز مهم به رقیب و نهایتا مضر به حال اصلاح طلبان بوده است.

وی این را هم نوشته که اگر حضور در انتخابات نبود نه ماجرای دوم خرداد و نه اتفاقات سال ۸۸ امکان وقوع نداشت بنابراین شعار تحریم انتخابات در آن ایام درست نبود. وی در عین حال ادعا می کند اکنون موقع تحریم است!
يادآور مي شود شكست فتنه سبز با حضور انبوه مردم و روشن شدن انهدام پايگاه اجتماعي فتنه پس از روشن شدن حقايق، جبهه ضد انقلاب و همكاران داخلي آنها را به اين صرافت انداخته كه به بهانه تحريم از وزن كشي امتناع كنند!