به گزارش افکارنیوز،

 بررسی و تدوین اساسنامه جامعه روحانیت مبارز به اتمام رسید و از این مرحله اجرای آن آغاز خواهد شد.

کمیسیون سیاسی جامعه روحانیت مبارز در چند جلسه اخیر موضوع بازنگری اساسنامه را بررسی کرد و سپس نتیجه به صحن جامعه روحانیت ارجاع شد و اعضا با بازنگری در این اساسنامه موافقت کردند.

شورای مرکزی جامعه روحانیت معتقد است: هدف جامعه روحانیت این است که با نگاه جدید و فراگیر کار خود را دنبال کند و با فعالیت مرکزی و استانی انسجام بیشتری را در بین روحانیون و به ویژه انجام وظایفی که بر عهده دارند ایجاد کند.

همچنین جامعه روحانیت مبارز این اسانامه را یک عرصه جدید برای فعالیت روحانیون تهران و شهرستان‌ها دانسته است.

مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت در نشست خبری دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه جزئیات تغییر اساسنامه را اعلام خواهد کرد.