به گزارش افکارنیوز،

 ناصر امانی؛ معاون سابق برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران در واکنش به سیر جدید اتهام زنی اصلاح طلبان و اعضای شورای شهر پنجم علیه مدیریت سابق گفت: اصلاحاتی ها که از نظر کارآمدی نمی توانند از زیرسایه مدیریت جهادی قالیباف بیرون بیاییند، تخریب را در دستور کار خود قرار دادند. هنگامی هم که می بینند علیه شخص قالیباف نه چیزی پیدا می کنند و نه می توانند وصله مردم پسندی به او بچسبانند لذا هر روز یک دروغی درباره زیرمجموعه منتشر می کنند.

وی افزود: یکبار دروغ نجومی 52هزار میلیاردی را تیتر روزنامه شان می کنند، حالا هم دروغی جدید درباره معاون اش را تولید کرده اند. اصلاح طلبان بجای این عملیات روانی های نخ نما شده، بهتر است حالا که پس از 9 ماه تازه شهر، شهردار پیدا کرده است، جنگ تقسیم منافع را کنار بگذارند و اجازه دهند شهردار جدید، تیم اجرایی اش را خودش زودتر بچیند و به فرصت خدمت کردن به مردم پیدا کند.

و ی در پایان با خطاب قرار دادن اصلاح طلبان و اعضای شورای شهر : یادآور شدبا سیاسی کاری و تخریب رقیب برای شما کارنامه تولید نمی شود.