به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا علیزاده با سابقه‌ترین عضو حقوقدان شورای نگهبان است و عضو حقوقدان در پنج دوره اخیر و قائم مقام دبیر در دوره اخیر (دوره ششم) در گذشت. اخبار تکمیلی در این باره ارسال خواهد شد.