به گزارش مهر، علی اصغر سلطانیه در گفتگو با پرس تی وی گفت: تمامی فعالیت هسته ای کشور از جمله غنی سازی درسایت فردو تحت نظارت آژانس قرار دارد و از زمان اعلام ساخت این سایت یعنی بیش از دو سال پیش، آژانس بطور مداوم فعالیتهای فردو و تمامی فعالیت های هسته ای را زیر نظر داشته است.

این اظهارات پس از آنکه برخی منابع غربی و آژانس از آغاز فعالیت فردو خبر دادند صورت گرفت.

آژانس بین المللى انرژى اتمى روز دوشنبه تایید کرد که جمهورى اسلامى هم اکنون فعالیت غنى‌سازى اورانیوم تا غلظت ۲۰ درصد را در تاسیسات هسته اى فردو آغاز کرده است.

در واکنش به این اعلام، وزارت خارجه آمریکا اقدام ایران در فردو را نقض تعهدات هسته ای جمهوری اسلامی توصیف کرد.

همچنین فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد عملیات غنى سازى اورانیوم توسط ایران واکنش نشان دادند. فرانسه ضمن محکوم کردن شدید این فعالیت، آن را تخطى از قوانین بین المللى دانست.

در همین زمینه، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز آغاز غنى‌سازى اورانیوم در سایت فردو را " اقدامى تحریک آمیز " دانست.

" گیدو وستروله "، وزیر امور خارجه آلمان نیز ادعا کرد: اقدام ایران به تشدید تنش منجر شده و نشان مى‌دهد که برنامه هسته ای ایران ابعاد نظامى دارد.

این اظهارات در حالی است که " گیل تودور " سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تمامی مواد هسته ای ایران در فردو تحت نظارت آژانس قرار دارد.

سلطانیه همچنین ادعای فرانسه را که غنی سازی در این سایت نقض تعهدات بین المللی ایران است را رد کرد و گفت: ۲۰ درصد غنی سازی برای تولید صفحه های سوخت مورد نیاز برای تولید رادیو ایزوتوپ های برای معالجه سرطان در راکتور تحقیقاتی تهران است.

نماینده ایران در آژانس گفت: هرگامی که تاکنون برداشته شده و درآینده برداشته خواهد شد تحت نظارت آژانس قرار دارد و دوربین های آژانس ۲۴ ساعته بر فعالیت های غنی سازی ایران در فردو نظارت دارد.