به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس افزود: از مدت ها پیش آمریکا و غرب پس از گرفتاری های درونی و به هم ریختگی در حوزه اقتدار بین المللی خود با بهره گیری از ظرفیت رسانه ای و لابی های سیاسی چند هدف را دنبال کرد.

وی گفت: اختلاف افکنی طائفه ای در کشورهای منطقه، دامن زدن تبلیغاتی برای ایجاد نگرانی در کشور و القای تحلیل های نارس در برخی مسئولان نمونه ای از این اهداف است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دیروز رهبر معظم انقلاب در سالگرد قیام ۱۹ دی، راهبرد مقابله با دسیسه ها و زیاده خواهی های آمریکا و غرب را در هم داستانی و هم افزایی دو عامل معرفی کردند؛ عامل نخست، حضور هوشمندانه و توأم با بصیرت ملت و عامل دوم استواری صبورانه مدیران در ایستادگی در راه آرمان های انقلاب و مبارزه با استکبار.

وی گفت: با همراهی این دو عنصر ، حریف فریبکار و عجول را به صحنه حماسه ای دعوت می کنیم که شور مجاهدت ، فرسایش روحی را برای دشمن تدارک کند.