به گزارش ایرنا ، نمایندگان رسانه های غربی حاضر دائما از علت طولانی شدن و مسائل احتمالی مورد بحث در مذاكره خصوصی روسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا می پرسند.

** حساسیت بالای رسانه های غربی نسبت به مذاکرات احمدی نژاد و چاوز در محل کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا در حالی است که دو رییس جمهوری در آیین استقبال رسمی ضمن تمسخر آمیز خواندن تحلیل های غرب درباره همکاری نظامی دو کشور تاکید کردند: صرفا در جهت حل مشکلات مردم و سازندگی دو کشور همکاری می کنند و همین امر سلطه گران را ناخرسند کرده است.

** قرار است پس از مذاکرات خصوصی احمدی نژاد و چاوز، هیات های عالی رتبه دو کشور وارد گفت وگو های مشترک شوند.

** شركت در نشست مشترك مطبوعاتی روسای جمهور دو كشور از دیگر برنامه های امروز رییس جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا است.