به گزارش افکارنیوز،

رئیس جمهور ۲۹ اردیبهشت را یادآور صحنه‌هایی دانست که زنان و جوانان شکوه آفرین آن بودند و با تاکید بر اینکه بزرگترین آرمان ۲۹ اردیبهشت، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، اظهارداشت: مهمترین پیام انتخابات ۹۶ این بود که به عقب بر نمی‌گردیم و شما جوانان باید ایران را بسازید و راه را بر آزادی اندیشه‌ها هموار کنید.

حین روحانی رئیس‌جمهور در دیدار صمیمی جمعی از جوانان با بیان اینکه سالی پر حادثه را پشت سر گذاشتیم، گفت: هنوز عده‌ای ۲۹ اردیبهشت ۹۶ را باور نکرده‌اند.

وی افزود: انتخابات ۹۶ در اوج رقابت و در عین حال امنیت و آزادی برگزار شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ماه رمضان، ما را برای تحمل و گذر از سختی‌ها آماده می‌کند، گفت: مهمترین پیام انتخابات ۹۶ این بود که به عقب برنمی‌گردیم. نخواهیم گذاشت حتی در سخت‌ترین شرایط، بازار ناآرام شود. دیگر نخواهیم گذاشت اشتغال خالص، سالانه حداکثر ۱۷ هزار نفر باشد!

روحانی با تاکید بر اینکه فروردین امسال صادرات نفتی ۱۵ درصد افزایش یافت، عنوان کرد: در سیاست خارجی و ایستادگی در برابر بدخواهان موفق بوده و هستیم. مبنای دولت آمریکا این بود که بعد از خروج آنها، ایران هم خارج شود و قطعنامه‌ها بازگردد. اتحادیه اروپا و جامعه جهانی کار ترامپ را خلاف قانون و صلح جهانی دانستند.

وی با بیان ایمکه پیامبر (ص) هدایت کننده مردم به راه درست، صرفا از مسیر غیر سخت‌گیرانه بود، یادآور شد: همه رقابت ۹۶ این بود که آیا مردم صاحب اختیار و انتخاب هستند، یا باید هر چه ما می‌پسندیم را انتخاب کنند.

روحانی گفت: به جوانان قول دادیم مدیریت به سمت جوانان باز گردد.

وی با انتقاد از قانون دیوان محاسبات برای لغو افطاری دستگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: هر سال عزیزان، افطار میهمان دولت و رئیس‌جمهور بودند و امسال دولت و رییس‌جمهور بخاطر رعایت قانون میهمان شما هستند گویا مسائل جناحی به ماه رمضان و افطاری هم کشیده شده است.

روحانی با بیان اینکه ماه رمضان، ما را برای تحمل و گذر از سختی‌ها آماده می‌کند، گفت: راه ما به سمت پیروزی، استقامت و امید است.