امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با فارس، با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ این نیرو در آینده نزدیک گفت: این رزمایش نیمه دوم بهمن یا اوایل اسفند ماه در منطقه شرق کشور اجرا خواهد شد.

امیر پوردستان تصریح کرد: در این رزمایش جدیدترین تجهیزات و سامانههای رزم نیروی زمینی به همراه تاکتیکهای نوین نبرد زمینی مورد تست و ارزیابی قرار میگیرد.