علی اصغر سلطانیه در گفتگو بامهر تصریح کرد: کلیه فعالیت های هسته ای ایران از جمله غنی سازی در نطنز وفردو زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی، بازرسان و دوربین های ۲۴ ساعته انجام می شود.

وی تاکید کرد: طبق اعلام قبلی به آژانس که در گزارش مدیرکل نیز منعکس شده غنی سازی ۲۰ درصد برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور تهران است که این راکتور رادیو داروها برای بیمارستان ها تولید می کند.

سلطانیه در رابطه با جنجال اخیر رسانه ای بعد از اعلام خبر غنی سازی در سایت فردو گفت: جنجال رسانه ای بعضا با انگیزه سیاسی است.