آفتاب: مریم بهروزی معتقد است، نماینده ای که قدرت طلب بوده و سودجویی پیشه کند و مجلس را پلی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی شخصی خود در نظر بگیرد، نمی تواند مسئولیت یک ملت را به عهده بگیرد و به فکر پیشرفت آنان نیز باشد. این فرد فقط به فکر پیشرفت شخصی خود خواهد بود. وقتی فردی نماینده مجلس می شود، دیگر نماینده مردم حوزه انتخابیه خود نیست، بلکه نماینده کل مردم است و باید علاوه بر رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه خود به مشکلات تمام مردم کشور نیز رسیدگی کند.

در آستانه انتخابات قرار داریم و این روزها همه منتظر شورای نگهبان هستند تا مشخص شود که کدام کاندیداها را تأیید و کدام ها را رد صلاحیت خواهند شد. در این میان بحثی که وجود دارد این است که آیا کاندیدایی که تأیید صلاحیت می شود واقعا شایسته نمایندگی هم هست یا خیر. این موضوع را از مریم(زعفرانی) بهروزی، دبیرکل جامعه زینب جویا شدیم.

شاخصه های یک نماینده از نظر شما چیست؟

نماینده ابتدا باید به کار و نحوه قانونگذاری آشنا باشد. بعضی نمی دانند کار نمایندگی چیست و کار خارج از مجلس می کنند. نماینده باید دلسوز مردم باشد و احساس مسئولیت کند. نمایندگان باید وقت خود را صرف مردم کنند.

به نظر شما چه آفاتی می تواند مسئولیت پذیری یک نماینده را مورد تهدید قرار دهد؟

نماینده ای که قدرت طلب بوده و سودجویی پیشه کند و مجلس را پلی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی شخصی خود در نظر بگیرد، نمی تواند مسئولیت یک ملت را به عهده بگیرد و به فکر پیشرفت آنان نیز باشد. این فرد فقط به فکر پیشرفت شخصی خود خواهد بود.

مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب

آیا این درست است که یک نماینده صرفا جهت رفع مشکلات حوزه انتخابیه خود وارد مجلس شود؟

وقتی فردی نماینده مجلس می شود، دیگر نماینده مردم حوزه انتخابیه خود نیست، بلکه نماینده کل مردم است و باید علاوه بر رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه خود به مشکلات تمام مردم کشور نیز رسیدگی کند.

وظیفه دولت و مجلس در قبال یکدیگر چیست؟

به گفته امام(ره) مجلس در رأس امور قرار دارد و عصاره فضائل ملت است. در قانون اساسی نیز مجلس از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. مجلس باید به نظارت بر دولت پایبند باشد. اختیارات مجلس و دولت در قانون تعریف شده است. دولت موظف است به قوانینی که در مجلس اجرا می شود عمل کرده و مجلس نیز موظف است بر چگونگی اجرای آن نظارت کافی را داشته باشد.

با این اوصاف بعد نظارتی و بعد قانونگذاری مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من مجلس در هر دو بعد ضعیف عمل کرده است. علت ضعف آن نیز مربوط به ناهماهنگی دولت و مجلس است که باید تصحیح شود.

کارآمدی فراکسیون زنان را چگونه ارزیابی می کنید؟

به گزارش شفاف:این فراکسیون بسیار زحمت کشید اما متأسفانه طرح و پیشنهاد مؤثری در زمینه های فرهنگی، حقوقی و خانوادگی از سوی فراکسیون زنان مجلس دیده نشد.