به گزارش پايگاه اطلاع رساني دانشگاه شيراز،احمد توكلي نمايندهي مجلس شوراي اسلامي در ششمين جلسهي هماندیشی تخصصي دانشگاهیان و مدیران ارشد كشور كه با موضوع "كالبدشكافي تقلب ۳۰۰۰ ميليارد توماني و عوامل و تبعات رسوايي بانكي اخير"در دانشکدهي اقتصاد دانشگاه شيراز برگزار شد اظهار داشت: جرم يقه سفيدها ،غارت بدون خشم و سرقت اموال مردم بدون ورود به خانه آنهاست و بايد جهت رسيدگي قاطع و عادلانه به اين جنايت از قوهي قضائيه حمايت كرد.

وی افزود: این روند علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، موجب کاهش اعتماد به سیستم قانونی نیز می‌شود.

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریشه مفاسد سیاسی اظهار داشت: فساد سیاسی در حقیقت ناشی از انحراف در ملاک تصمیم‌گیری حکومت از مصالح عمومی به منافع شخصی، تباری، گروهی و خارجی است.

توکلی ادامه داد: از دیدگاه حضرت علی(ع)؛ ریشه‌های این انحرافات رفیق‌بازی، تبارگرایی و گروه‌گرایی عنوان شده است.

نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در تحلیل مفاسد فساد سیاسی بیان داشت: رفیق‌بازی، تبارگرایی، حمایت ویژه، تجارت نفوذ و ویژه‌خواری از مصادیق فساد سیاسی است که نه تنها به اقتصاد ملّی ضربه می‌زند، بلکه مشروعیت سیاسی حکومت را مستقیماً و از طریق گسترش فساد هدف می‌گیرد.

لازم به ذكر است جعفر قادری، نمایندهي مردم شیراز در مجلس شورای اسلامي؛ ستایش، رئيس دانشکدهي اقتصاد، مدیریت و علوماجتماعی و جمعی از اساتيد و دانشجویان ايندانشكده در اين جلسه حضور داشتند.