به گزارش فارس، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در جلسه مشترک شورای مرکزی و کمیتههای سهگانه این جمعیت افزود: از میان ۹۳۰ نفر از نامزدهای ثبت نامی در حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات و اسلام شهر، با معرفی کمیتهها و واحدها، حدود ۸۰ نفر در شورای مرکزی مورد بحث و بررسی اولیه قرار گرفته تا لیست اولیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به جبهه متحد اصولگرایان، منعکس شود.

وی افزود: از میان بررسی شدگان حدود ۱۵ نفر روحانی، ۲۰ نفر از خانم ها و از سایر تخصص ها نیز تعداد ۴۵ نفر بودند.

فدایی در ابتدا به آسیب­شناسی نمایندگان و مجالس شورای اسلامی بعد از انقلاب تاکنون پرداخت و گفت: آسیب­شناسی عملکرد و نمایندگان، مجلس هشتم و مجالس گذشته، نکات مهمی را در اختیار ما قرار خواهد. توجه به نقاط ضعف و آسیبها ما را متوجه انتخاب دقیق برای آینده می کند.

وی آسیب­های مجالس گذشته را بر شمرد و گفت: در گذشته شاهد این بودیم که در مجلس، نمایندگان حضور می یافتند که فاقد نگاه کلان نگر، جامع و سیستمی بودند و نمایندگانی داشتیم که با فضاسازی­هایی که از درون و برون مجلس شکل می گرفت، رای خود را تنظیم می­کردند و فاقد قوه و توان تصمیم گیری مستقل بودند.

وی افزود: یا در گذشته شاهد نمایندگانی بودیم که مصلحت­های محلی، قشری یا قومی، آنها را تحت تأثیر قرار می­داد یا نمایندگانی داشتیم که در اظهار نظر هایشان از شجاعت لازم برای تصمیم گیری، برخوردار نبودند یا اساساً قدرت تصمیم گیری نداشتند.

وی اضافه کرد: در گذشته، ترکیب کمیسیونها به گونه­ای بود که بعضاً از تخصص­های لازم برخوردار نبودند. یا برخلاف وظیفه ذاتی مجلس که قانون­گذاری و نظارت بود، نمایندگانی بودند که ظرفیت نظارت بر مسایل کل کشور را فاقد بودند یا ضعیف بودند. نظارت را کسی می­تواند اجرایی کند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار باشد و مسائل اجرا و زیر و بم آن را خوب درک و فهم کرده باشد و شگردهایی که برخی مدیران اجرایی برای دور زدن قانون دارند را بداند.

فدایی گفت: قانون گذاری نیز ظرفیت، توانمندی و تخصص می­خواهد، در این میان نمایندگان بایستی قدرت قانون گذاری و تنظیم مصالح و منافع ملی را باقانون گذاری داشته باشند.

وی افزود: ما در گذشته نیازمند این بودیم که نمایندگانی باشند که بتوانند نسبت دقیقی بین مبانی دینی، ارزش­های اسلامی، سیاستهای کلی نظام با قانون گذاری را داشته باشند و مراحل تبدیل قانون به اجرا را به درستی تبیین نماید.

وی اضافه کرد: ما وارثشکل­گیری مجالس این چنین بودیم گر چه در گذشته، زحمات و تلاش­های بسیاری کشیدند که این ضعف­ها و عیب­ها رفع شود و قوانین خوب، مناسب و کارایی تنظیم و تصویب شود لیکن آسیب­شناسی گذشته نشان می­دهد که به میزان کارهای خوب و مناسبی که انجام شده، بایستی ده­ها برابر کار کنیم تا بتوانیم به سمت آرمان­های مطلوب انقلاب، امام و رهبری، نزدیک شویم.

دبیر کل جمعیت ایثارگران در پاسخ به این سوال که با توجه به آرمان­های مطلوب و شرایط موجود، مجلس مورد انتظار اصولگرایی چیست گفت: پاسخ کلی آن این است که ما نیازمند یک مجلس تحول خواه و تحول گرا هستیم که در اندیشه، اعتقادات، اصول پایبند گفتمان انقلاب اسلامی باشد و درعین حال و با حفظ هویت اسلامی انقلاب و نظام، روحیه و توان تحول خواهی و نوآوری در قانون گذاری و نظارت را داشته باشد.

وی افزود: نمایندگان تحول خواه، حتماً جسارت، قدرت و توان لازم را برای تحول­های جدی و بنیادین در عرصه قانونگذاری و برنامه­­ریزی دارند و در ادامه در عرصه اجرا، تعهد کار تشکیلاتی و منسجم را مد نظر دارند و در واقع، همراه با دیگر نمایندگان تحول خواه، و در عمل وحدت دارند و آن طور که پیش از این تأکید داشتیم در اندیشه اصولگرا، در عمل و سیستم و روش­ها نوگرا و در صحنه عمل و اجرا وحدت و همگرایی را مورد توجه دارند

فدایی با اشاره به برخی تحلیل ها و تأکید بر پیام سوم تیر۱۳۸۴ گفت: آنچه در سوم تیر ۱۳۸۴ رخ داد به دو انتخابات پیش از آن نیز باز می­گردد. زمانی که نیروهای انقلاب با شعار اصولگرایی، در اندیشه، نوگرایی در روش و برنامه و مدیریت و همگرایی در عمل، در انتخابات دوم شوراها پیروز شدند و مبتنی بر همان گفتمان، روش و عمل، انتخابات مجلس هفتم و در ادامه ریاست جمهوری نهم را رقم زدند یک گفتمان و پیام شکل گرفته بود.

وی افزود: پیام اصلی هم این بود که ما یک " فصل نو " و " جدیدی " را آغاز کرده­ایم که این فصل جدید، باز دارنده از ادامه اندیشه لیبرال دموکراسی، واگرایی­ها، تجدیدنظر طلبی بوده و احیاکننده گفتمان انقلاب اسلامی است که بعدها تبدیل به گفتمان اصولگرایی شد.

وی اضافه کرد: اگر ما این روند رو به تکاملی انقلاب اسلامی را قبول داشته باشیم معنای آن این است که مردم، افرادی را بر گزیدند و در پست های کلیدی، تقنینی و اجرایی گذاشتند که به شعار اصولگرایی در اندیشه، نوگرایی در روش و مدیریت و وحدت و هم گرایی در عمل و اجرا، اعتقاد و باور عمیق دارند.

فدایی ادامه داد: البته مردم رفتار درستی داشتند لیکن ضعفهایی داشتیم که انتظارات رهبری و خیل عظیم مردم و اصولگرایان، برآورده نشده است که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تأکید کرد: هر چند در شوراها اقدامات خوبی در خدمت رسانی به مردم انجام شد، هر چند در مجلس هفتم کارهای خوب و مثبتی صورت گرفت و مجلس هشتم نیز دارای موارد قابل دفاعی است یا در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی­نژاد کارهای جدی و خوبی صورت گرفت لیکن انتظارات در تراز انقلاب اسلامی و اصولگرایی برآورده نشده است.

وی افزود: اگر آن جهت گیری و شعارها در انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری به طور جدی مورد توجه قرار می­گرفت، به قطع امروز ده­ها برابر آنچه شاهد هستیم کارها و آرمان­هایمان رو به جلو بود و به قطع، وزن و جایگاه ما در عرصه بین المللی و تحولات داخلی، بیش از این ارتقاء می یافت و بیش از این می توانسیم کارآمدی نظام اسلامی در داخل و نقش آفرینی در عرصه منطقه و بین المللی را شاهد باشیم.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به آن شعارها، باید انگیزه مضاعفی داشته باشیم که جریان اصولگرایی به سمت و سویی سوق یابد که افرادی را به عرصه رقابت معرفی نماید که با پا فشاری بر اصول، تحول خواه و تحول گرا باشد.

فدایی، شکل­گیری مجلس تحول­خواه را نیازمند نمایندگان تحول­خواه ذکر کرد و در توصیف ویژگی­ها افراد مورد نظر گفت: بایستی ویژگی نمایندگان اصولگرایی تحول­خواه را در سه حوزه فردی، کارآمدی و مقبولیت مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: در حوزه صلاحیت فردی، نمایندگان اصولگرایی تحول خواه، باید پاک باشند، امانتدار باشند، انسان با تقوایی باشند، انقلابی باشند، مردم گرا بوده و توجه به نیازهای عمومی مردم را وجه همت خود سازند و برای این مهم، با مردم ارتباط مستمر داشته و درد محرومان و مستضعفان را احساس و لمس کنند. روحیه انقلابی، بسیجی، ایثار و گذشت داشته باشند.

وی با اشاره به کارآمدی نمایندگان تحول خواه گفت: نماینده اصولگرای تحول خواه بایستی رویکردی کلان نگر و جامع نگر با مسایل و تحولات داشته باشند و توانایی نظارت و قدرت فهم که نیازمند قانون­گذاری است را داشته باشد و از عقلانیت لازم برخوردار بوده، تخصص و تجربه و دانش لازم را دارا باشند، قدرت تعامل سازنده داشته باشند و روحیه کارجمعی و عقل جمعی داشته باشند.

وی، مقبولیت را شرط سوم در بررسی صلاحیت نامزدها برای حضور در فهرست اصولگرایان ذکر کرد و گفت: اگر کسی در حوزه صلاحیت­ها فردی و کارآمدی، از حد نصاب لازم برخوردار بود بایستی به گونه­ای باشد که همواره در صحنه حضور داشته باشد تا مردم رویکرد مثبتی به او داشته باشند و مقبولیت عمومی داشته باشد.

وی در تبیین ویژگی­های سلبی نامزدهای اصولگرا گفت: نامزدهایی که اصولگرای تحول خواه نام دارند باید ظلم ستیز، استکبارستیز، فتنه ستیز، انحراف ستیز و فساد ستیز باشند و در رفتار سیاسی شان، افراد مذبذب و چند چهره نباشد که با هر بادی به جهتی بروند و نتوانند ثبات قدم و قدرت تصمیم­گیری داشته باشند.

وی افزود: نمایندگان اصولگرای تحول­خواه، کلان نگر، متدین، ولایت مدار با رویکردی تحول­خواه­، تحول آفرین و انقلابی هستند که می­توانند مجلس کارآمد، عاقل، متخصص، فهیم، پاک دست را شکل دهند که در تراز آرمان­های انقلاب، امام و رهبری باشد.

فدایی تأکید کرد: باید این ویژگی­ها را به گفتمان غالب در این انتخابات تبدیل کرد که در آن صورت گفتمان انقلاب تداوم می­یابد و خدمت رسانی استمرار می یابد.

وی افزود: اینکه میبینید افراد مختلف با گرایشهای مختلف از فراکسیون اصولگرایان سر در میآورند به دلیل این است که از ابتدا این ویژگیها یا خوب تبیین نشده است و یا در مقام تطبیق این شاخصها با مصداق، دقت عمل لازم صورت نگرفته است.