صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفتوگو با فارس در پاسخ به شبههافکنی برخی رسانهها درباره رد صلاحیت برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس نهم گفت که بحث بررسی تائید صلاحیت نامزدها که امروز اعلام شد، توسط هیئتهای اجرایی صورت گرفته که از خود مردم هستند که آنها به صورت مستقل اختیار دارند تا بحث تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس نهم را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: اینکه گفته شود رد صلاحیت صورت گرفته به خاطر گرایش سیاسی و جناحی نامزدها است چنین چیزی وجود ندارد و حتی یک مورد هم فردی به خاطر گرایشات سیاسی رد صلاحیت نشده مگر اینکه مشکلاتی از جمله اقتصادی داشته و از سوی مراجع چهارگانه رد صلاحیت شده باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران تاکید کرد: ‌اگر در بحثتعیین صلاحیت نامزدها هیئت اجرایی خدای ناکرده خطا هم صورت گرفته و قضاوت ناعادلانه‌ای صورت انجام شده باشد، قانون مسیر را مشخص کرده و کاندیداها می‌توانند اعتراضات خود را تا ۴ روز به هیئت‌های نظارت تسلیم کنند و هیئت‌های نظارت نیز پاسخگو هستند.

براتلو با تاکید بر اینکه هیئتهای اجرایی ربطی به دولت ندارند و مستقل هستند، تصریح کرد: هیئت نظارت استان تهران اعتراضات کاندیداهای رد صلاحیت شده و یا کاندیداهایی که صلاحیتشان احراز نشده بررسی میکنند و اگر حق کسی ناحق شده باشد، به او برگردانده میشود.