مرتضی تمدن استاندار تهران در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئتهای اجرایی ۴ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به هیأتهای نظارت اعلام کنند، اظهار داشت: حتی اگر داوطلبان باز هم رد صلاحیت شوند یک هفته فرصت دارند تا به شورای نگهبان اعتراض کنند.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه طبق قانون زمان به اندازه کافی برای اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده وجود دارد، تصریح کرد: تمام مراحل در هیات اجرایی انتخابات به صورت قانونی انجام شده و تعیین صلاحیت‌ها در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور پیش از این نیز گفته بود که داوطلبان انتخابات مجلس نهم که رد صلاحیت شده و یا صلاحیتشان احراز نشده است تا ۲۴ دی فرصت اعتراض دارند.