به گزارش فارس، چندی پیش کارکنان صنایع مهام پارچین وزارت دفاع نامهای به محضر حضرت آیتالله العظمی خامنهای ارسال کردهاند که متن آن به شرح زیر است:

امام عزیز!
جان بر کف، قوی و با همتی بلند و جهادی ایستاده‌ایم.
و ای عزیز جان به شوق دیدارت چشم براه.

" عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات، مدیریت و کارکنان صنایع مهام پارچین "

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا نیز در پاسخ به این نامه نوشته‌اند:

خداوند شما را از تفضل و توفیق خود برخوردار سازد.
آینده در گرو عزم و همت و تلاش شما است.
ان شاءالله سربلند باشید.