به گزارش فارس ،یک مقام مسئول در وزارت کشور گفت که علیرضا محجوب نماینده ادوار مجلس که برای این دوره از انتخابات مجلس نیز ثبتنام کرده است، از سوی هیئتهای اجرایی تائید صلاحیت شده است.

وی با رد اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر رد صلاحیت محجوب، این ادعا را رد کرد.

الهه راستگو، هاشمیان و نیز امیری فر نیز از سوی هیئتهای اجرایی تائید صلاحیت شدهاند.