به گزارش فارس، نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از عباسعلی نورا به عنوان یکی از نمایندگان مجلس هشتم که توسط هیئتهای اجرایی رد صلاحیت شدهاند، نام برده بود.

همچنین یک مقام مسئول در وزارت کشور گفت که علی رغم برخی ادعاها مبنی بر رد صلاحیت علیرضا محجوب این نماینده اصلاح‌طلب مجلس برای کاندیداتوری در مجلس نهم تائید صلاحیت شده است.

یک مقام مسئول در وزارت کشور بهخبرگزاری فارس گفت که علیرضا محجوب نماینده ادوار مجلس که برای این دوره از انتخابات مجلس نیز ثبت‌نام کرده است، از سوی هیئت‌های اجرایی تائید صلاحیت شده است.

وی با رد اخبار برخی رسانهها مبنی بر رد صلاحیت محجوب، این ادعا را رد کرد.