حجتالاسلام حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به حادثه تروریستی صبح امروز که در حوالی میدان کتابی منجر به شهادت مصطفی احمدی روشن فارغالتحصیل رشته کارشناسی نفت از دانشگاه شریف شد، گفت: مدعیان دموکراسی و حقوق بشر برای مقابله علمی با ایران، اقدام به ترور اندیشمندان ایرانی میکنند.

وی با بیان اینکه امنیتی کردن فضای انتخابات مجلس نهم از برنامه‌ رسما اعلام شده دشمن بوده است، گفت: دشمن می‌خواهد فضای انتخابات را برای کاهش مشارکت مردمی، امنیتی کند و این اقدام نشان از عملیاتی کردن توطئه‌های دشمن برای انتخابات بوده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه آمریکاییها همواره در پیشبینیهای خود دچار اشتباه شدهاند، گفت: ترور این شخصیت علمی، قطعا عزم مردم را برای حضور در پای صندوقهای رای جزمتر خواهد کرد.