به گزارش فارس، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری به استناد ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشانهای دولتی اضافه شد.

گفتنی است بر اساس آیین نامه اعطای نشانهای دولتی، اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشان های دولتی شامل وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دادگستری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور است.

همچنین دفتر اعطای نشان های دولتی مستقر در دفتر رئیس جمهور مسئول هماهنگی امور مربوط به اعطای نشان ها و اجرای این آیین نامه در بخش مربوط به وظایف دفتر است و عمده ترین وظایف دفتر اعطای نشان های دولتی شامل انجام همه امور مربوط به طراحی، جنس، ساخت و نگهداری نشان، دریافت پیشنهاد اعطای نشان از وزارتخانه­های ذیربط و تنظیم و تکمیل پرونده­های مربوط و انجام مقدمات صدور حکم نشان و برگزاری مراسم رسمی، پیگیری دعاوی مربوط به استفاده غیر مجاز از نشان و هر نوع جعل در آن و پرداخت مزایای نشان به دارندگان آن، بر طبق این آیین نامه است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.