به گزارش مهر،بر این اساس، آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام محمدیان، حجت الاسلام سید حسن خمینی، حمید میرزاده، فرهاد دانشجو، کامران دانشجو، مرضیه وحید دستجردی، فریدون عزیزی، بهمن یزدی صمدی و عبدالله جاسبی حاضران در این جلسه خواهند بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سید حسن خمینی، حمید میرزاده و عبدالله جاسبی از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد هستند که در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نیز حضور پیدا می کنند و عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد را نیز عهده دار هستند.

حجت الاسلام محمدیان، کامران دانشجو و مرضیه وحید دستجردی از اعضای حقوقی هیئت امنا بوده که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت این هیئت در آمده اند.

بهمن یزدی صمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از مدیران دانشگاه آزاد، فریدون عزیزی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرهاد دانشجو - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز به عنوان سه عضو هیئت علمی که برای عضویت در هیئت امنا به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده اند، در این جلسه حضور پیدا می کنند.

در نخستین جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنا این دانشگاه شد.