شیرازه - محمد نوری زاد که چند وقتی است از زندان آزاد شده است و درتلاش است تا حیات سیاسی کم مایه خود را با گردوغبار در مقابل خورشید حفظ نماید٬ این روزها درپی نوشتن نامه های مکرر به رهبرمعظم انقلاب است! بی شک این تفریط او نتیجه افراط هایی است که سال ها پیش تر در روزنامه کیهان کرده بود. به هرحال او هم اکنون در میان رسانه های ضدانقلاب فرد ضدانقلاب متدینی! است و برخی از او به عنوان حر جنبش سبز یاد می کنند که از گذشته خود توبه کرده و به صف ضدانقلاب پیوسته است!

نوری زاد در نامه اخیر خود به نکته ای اشاره می کند که قابل تامل است. او اینگونه می نویسد: چندی پیش که به شیراز رفته بودم تا با جناب آیت الله سید علیمحمد دستغیب دیدار کنم، درمحل اقامتم به پوستری از تخت جمشید برخوردم که درهمان نگاه نخست، مرا به اندیشه فرو برد. درآن پوستر، شاه بزرگ هخامنشی برتخت نشسته است و …

اگرچه مشخص نیست در این دیدار چه گذشته است و اساسا ربطی میان این دیدار و نامه های سریالی وی به رهبرمعظم انقلاب وجود دارد یا نه اما آنچه مشخص است٬ تلاش ضدانقلاب برای محوریت دادن به علی محمد دستغیب می باشد. بعد از مواضع متناقض و افراطی گری های شیخ صانعی دیگر کمتر از او خبری در رسانه ها منتشر می شود. گذشته بر این رسم ضدانقلاب این بود که بعد از رهایی از زندان به دیدار منتظری یا صانعی می شتافت حال که منتظری فوت شده است٬ این سوال مطرح می شود که چرا صانعی نه؟ چرا نوری زاد باید به دیدار علی محمد دستغیب به شیراز بشتابد؟ به نظر می رسد تلاش برای محوریت بخشی به شخصیت دستغیب٬ سرمایه گذاری ویژه ای است که ضدانقلاب مترصد استفاده از آن در شرابط خاصی است.