به گزارش افکارنیوز، سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ به مناسبت روز جهانی قدس بیانیه ای منتشر کرد.

«وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فىِ الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّلِحُون‌» (انبیاء/105)

سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ با صدور بیانیه ای درآستانه روز قدس با اشاره به آیه مبارکه «وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فىِ الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّلِحُون‌» (انبیاء/105) تصریح کرد:بدون تردید زمین از زیر چکمه های خون آشامان خارج خواهد شد وبه زودی جهان شاهد فروپاشی کاخ های ظلم ونابودی دهلیزهای سیاه خفاشان شب پرست خواهد بود. این وعده خداوند است وهرگز وعده حق، تخلف نمی پذیرد.

در این بیانیه آمده است: امروز فریاد مسلمانان وملت آزاده جهان علیه سامانه جور واستبداد همه جهان را فراگرفته وبخصوص در برابر صهیونیست های کودک کش گستره وسیعی پیدا کرده که خود نشانه دیگری برطلوع نزدیک خورشید عدالت ودر هم ریختن ستون های بیداد وتجاوز است

سپاه محمد رسول الله تصریح کرده است:

بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار مبارزه با صهیونیزم بی آبرو، سالها پیش، روز جهانی قدس را راهی برای نشان دادن خشم جهانیان در برابر تروریسم دولتی دانست تاامروز فریاد مرگ براسرائیل از مرزهای ایران عبور کرده وبا فراگیر شدن در سراسر عالم، لانه عنکبوتی این دولت جعلی را به لرزه وارتعاش در آورند

سپاه محمد رسول ا... تهران بزرگ ضمن گرامیداشت این روز بزرگ ودر خواست از همه ی مردم تهران برای حضور پرشورتر از سال های قبل در مراسم روز قدس تآکید کرده است که در کنار مردم تا فروپاشی آخرین ستون های کاخ های پوشالی صهیونیزم خواهد ماند واز هیچ تلاشی برای نابودی این رژیم کودک کش واشغال گر دست بر نخواهد داشت

در این بیانیه آمده است: فردا روز نشان دادن خشم مقدس مردم غیرتمند تهران در برابر جنایات اسراییل غاصب است ومردم تهران یکپارچه ندای مرگ بر اسراییل سر خواهند داد

درعین حال مردم ایران به خوبی میدانند دشمن با چشمان باز مراقب حرکت های آن هاست ودر همین راستا ضمن پرهیز از هرگونه حاشیه سازی و اقدام انحرافی، نگاه خودرا کاملا به سمت دشمن خارجی معطوف کرده ویکصدا فریاد نابودی اسراییل واتحاد مسلمانان در برابر این غده سرطانی را سر خواهند داد.

در پایان این بیانیه آمده است:مایقین داریم که دولت اشغال گر اسراییل سالهای پایانی خود را میگذراند وهرروز بیش از قبل به پرتگاه جهنم نزدیک میشود.