به گزارش افکارنیوز،

پوشش متفاوت و غیررسمی وزیر ارتباطات در روز قدس از لنز دوربین عکاسان دور نماند.

 

طط