به گزارش افکارنیوز،

امروز تو نماز اقای صالحی رو دیدم

گفتم:پیش آقای حسینیان بودم، ذکر خیرتون بود، این روزا دنبالتون میگردن

آقای صالحی گفتند:آقای حسینیان چه میکنن

گفتم: مدتیه زدن توکار بتن ریزی

هردو خندیدیم