به نوشته روزنامه مردم سالاری،او همچنين معتقد است: تندروي هاي سازمان يافته توسط جريان انحرافي عامل محروميت مردم از خطبه هاي جمعه آيت الله هاشمي رفسنجاني است.
وی در ارزیابی شرایط انتخابات پیش رو گفت: هر دو جریان موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب در این انتخابات حضور دارند ولی پیش بینی می شود رقابت های انتخاباتی عمدتا در جمع جبهه موسوم به اصولگرا صورت گیرد چرا که آثار حضور قوی و شایسته اصلاح طلبان در این انتخابات چندان مشهود نیست اما ایجاد انگیزه برای حضور همه اقشار ملی وفادار به جمهوری اسلامی و قانون اساسی از هر زمان دیگری ضروری تر و به خردورزی و مصالح ملی نزدیک تر است.
وی تصریح کرد: عدم ارائه لیست هرگز به معنی عدم حضور نیست، اصلاح طلبان وفادار به میثاق های ملی در عرصه های انتخاباتی مشارکت فعال دارند، گزینه های مورد نظرشان را از بین تایید صلاحیت شدگان انتخاب می کنند و دین شان را نسبت به اسلام، نظام، کشور و ملت ادا می کنند.

اصلاح طلبان می خواهند با عدم ارائه لیست و فعال نشدن در عرصه رقابت های انتخاباتی بی اعتمادی و اعتراضشان را به جریان انحرافی و مجریان انتخاباتی آشکار سازند و نگرانی های قابل درکشان از تسلط جریان مورد اعتراض بر شریان های اصلی انتخابات مجلس را به افکار عمومی منتقل کنند.

امام جمعه شمیرانات در ارزیابی حملات ارگان رسانه ای دولت به آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: در وفاداری آیت الله هاشمی رفسنجانی به جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اعتقاد و التزامش به ولایت فقیه تردیدی نیست. کسانی که تحکیم و توسعه قدرت سیاسی را در تخریب و تضعیف شخصیت های بزرگتر و غیرقابل قیاس با خودشان می بینند باید اعتقاد و التزامشان را به اسلام و ولایت فقیه برای افکار عمومی اثبات کنند و قهرهای معنی دار و رفتارهای زاویه دارشان را با اسلام، ولایت، روحانیت، منافع و مصالح ملی جبران کنند.

همه اصولگرایان و اصلاح طلبان حقیقی آیت الله هاشمی رفسنجانی را در کنار رهبری، در حوزه حمایت از نظام دینی و وفاداری به خط امام و رهبری می بینند و می پسندند. کسانی که خط ایجاد تقابل، ناهماهنگی و فاصله و زاویه بین مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی را پیگیری می کنند منافقان و معاندان خیانت پیشه و جاهلان کج اندیش و فریب خورده هستند. همه سیاستمداران عاقل و معتدل با توجه به شرایط جهانی انقلاب اسلامی، تحولات منطقه ای و فتنه گری های دشمنان داخلی و خارجی، هرگونه اختلاف انگیزی، درگیری سیاسی و تبلیغ و ترویج رویارویی و تنش سیاسی بین سرمایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را خیانت ورزی، خرسندسازی دشمنان خارجی و مقابله با ملت هوشیار و انقلابی می دانند.

وی افزود: بستر پیدایش و گسترش افراطی گری، انحراف فرهنگی و سیاسی و بسترساز فتنه های سیاسی، انحراف های فرهنگی و فاجعه های اقتصادی، جریان موسوم به انحرافی است. حلقه های فتنه، انحراف و افراطی گری به مدیر جریان انحرافی برمی گردد و از نگاه سیاسی محوریت جریان انحراف خواب های خطرناک تری برای اسلامیت نظام، منافع و مصالح ملی و حوزه نفوذ و محبوبیت روحانیت و ولایت دیده است ولی تاریخ سیاسی ایران بهترین گواه است که جریان انحرافی در برابر ملت وفادار به میثاق های دینی و ملی جز شکست و رسوایی و سرشکستگی بهره ای نمی برد. دعاگو در این باره و راه های جلوگیری از افراطی گری تاکید کرد: کسانی که تصاحب قدرت را از شایستگی، توانایی و کارایی دنبال نمی کنند تعرض به شایستگان را نردبان صعود به مناصب قدرت می دانند; این افراد حیات سیاسی و اعتبار و اقتدارشان را در قهرمان نمایی با تعرض به شخصیت های بزرگ دینی و ملی می دانند.

این فعال سیاسی در مورد غیبت آیت الله هاشمی در نماز جمعه تهران یادآور شد: نماز جمعه یک فریضه بزرگ عبادی - سیاسی است. خطبه های نماز جمعه جز» نماز و از الزامات آن آرامش، سکوت و استماع با انگیزه دینی است.

تا زمانی که تندروی های سازمان یافته جریان انحراف، فضای این عبادت را با توهین و تهمت و خشونت بیالاید، مردم از خطبه های مفید این خطیب جمعه محروم می مانند. وی افزود: تندروی ها در دو قالب سازمان یافته و خودسرانه دنبال می شوند و باید با برخورد قاطع و قانونی مهار شوند.

اگر جريان تندروي با گوهر قانونگرايي و حق مداري در چارچوب موازين قانوني به گونه اي شايسته و بازدارنده کنترل مي شد با گسترش عدالت ضريب مقبوليت و رضايت افزايش مي يافت.