به گزارش واحد مرکزي خبر صالحي با تاکيد بر برگزاري اين کنفرانس و اينکه بهجز رژيم صهيونيستي هيچ کشوري در منطقه داراي سلاح هسته اي نيست اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران از سالها پيش مبتکر منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي بوده و ثابت کرده که به تعهدات خود پايبند است و فراتر از آن ما معتقديم که جهان بايد عاري از سلاحهاي هسته اي باشد.

صالحی اظهار داشت: اینکه این رژیم عضو ان پی تی نیست و هیچ تعهدی به آژانس ندارد موضوع مهمی است که باید مورد توجه این کنفرانس قرار گیرد.
آقای لایاوا معاون وزیر خارجه فنلاند نیز گزارشی از هماهنگیهای انجام شده در خصوص این کنفرانس ارائه کرد. بر اساس تصمیم بازنگری معاهده ان پی تی ۲۰۱۰ مقرر گردید که در سال ۲۰۱۲ کنفرانسی در خصوص خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای برگزار گردد.

گفتني است رژيم صهيونيستي در حالي به توليد كلاهك هاي هسته اي مي پردازد كه اكثر سازمان های بين المللي تحت فشار ايالات متحده آمريكا هيچگونه نظارتي بر فعاليت هاي اين رژيم ندارند.