آیتالله سیدیوسف طباطبایینژاد امروز در گفتوگو با فارس اظهار داشت: حرکت سریع ملت ایران در دستیابی به پیشرفتهای روز دنیا سبب عصبانیت غرب و آمریکا شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه علت ترور دانشمندان هسته‌ای کشور کاملا واضح است، افزود: آنچه که دشمن را به ستوه آورده پیشرفت‌های علمی جوانان کشور هم‌چون شهید " احمدی‌روشن " است.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: این پیشرفت‌ها دشمن را وادار کرده تا در مقابل عظمت انقلاب اسلامی زانو بزند.
وی با بیان اینکه دشمن ادعا می‌کرد که اگر با ما نباشید نمی‌توانید پیشرفت کنید، بیان داشت: ایران اسلامی به برکت رهبری امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و همچنین مردم انقلابی به دنیا فهماند که می‌شود بدون آمریکا هم زندگی کرد و هم پیشرفت بیشتری نسبت به سایر کشورهای زیرسلطه داشت.
طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: دنیا می‌بیند و اعتراف می‌کند که ایران ۳۳ سال است از سلطه آمریکا خارج شده و پیشرفت‌های فراوانی کرده اما کشورهای دیگری که هم‌چنان زیرنظر آمریکا هستند، در تمام مسائلشان به این کشور وابسته شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه درصد پیشرفت کشور ما نسبت به کشورهای وابسته به آمریکا بسیار چشمگیر است، ادامه داد: ابهت آمریکا در حال شکسته شدن است و مردم در سراسر جهان پی برده‌اند که می‌شود بدون غرب هم زندگی و هم پیشرفت کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری پیشرفت‌های روزانه جمهوری اسلامی ایران را سبب مرگ و افول آمریکا و غرب دانست و گفت: این ترورها از غضب آنها است و همان‌طور که قرآن هم می‌فرماید باید از این عصبانیت بمیرند.
وی با اشاره به اینکه ملت ما پیشرفت خود را ادامه می‌دهد و توقف نمی‌کند، افزود: جوانان برومندی در ایران تربیت شده‌اند که راه افرادی هم‌چون شهید احمدی‌روشن را ادامه می‌دهند.
طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: پیشرفت‌های ایران کشورهای اسلامی را بیدار کرده است و امیدواریم این بیداری تا پیروزی کامل جهان اسلام مقابل استکبار ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه ریشه ترور دانشمندان هستهای ایران به آمریکا و اسرائیل بر میگردد، بیان داشت: بدون شک افرادی در داخل کشور هستند که بخواهند مزدور غرب باشند و دست به ترور بزنند اما ریشه این نوع اقدامات پلید به آمریکا و اسرائیل برمیگردد.