امير محبيان در گفتگو با پانا، درباره شرکت يا عدم شرکت حزب نوانديشان ايران اسلامي در انتخابات مجلس اظهار کرد: حزب نوانديشان ايران اسلامي ضمن دعوت به مشارکت عمومي در انتخابات وارد بحث معرفي کانديدا و ائتلاف با جبهه هاي انتخاباتي نميشود.

رئیس حزب نواندیشان ایران اسلامی درباره وعده هایی که نامزدهای انتخابات مجلس برای اخذ رای از مردم پیش از انتخابات می دهند، گفت: وعده دادن دو حالت دارد یکی اینکه شخص وعده ای می دهد که به گمانش شدنی است، اما در واقع از لحاظ اجرایی امکان ندارد، دوم اینکه فرد می داند وعده ای که می دهد شدنی نیست که به لحاظ اخلاقی چون به قصد فریب مردم این‌کار را انجام می دهد کار بسیار زشتی کرده و به دلیل کاری که با موکلان خود کرده باید با او برخورد کرد.

وی افزود: اما کسی هم که نمی داند و وعده می دهد کار بدی انجام داده که بدون مطالعه قولی می دهد و فرد باید قبل از اینکه وعده بدهد از شدنی بودن آن اطمینان حاصل کند، اما به هر حال باید دانست نماینده وقتی می خواهد موکلانش را برای رای دادن به خودش جذب کند باید وعده هایی بدهد و رایی که می آورد بستگی به وعده هایی که می دهد دارد، به عبارتی اعتبار آن نماینده بستگی به عمل کردن به این وعده ها دارد و کسانی که به او رای داده اند بعد از مدتی
وعده هاي او را با آنچه عمل کرده در مقابل هم قرار مي دهند و درباره نماينده قضاوت مي کنند.