به گزارش جبهه متحد اصولگرایان، حسین ابراهیمی درباره برنامه جریان انحرافی برای ایجاد فضای هیجانی و سر دادن شعارهای تند در انتخابات مجلس، گفت: شعارهای انحرافی، تحریک کننده، مخرب برخی نامزدهای نمایندگی مجلس از طریق دستگاههای امنیتی و هیئتهای نظارت قابل پیگیری و برخورد قانونی هستند.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی، برخورد قانونی با نامزدهای جریان انحرافی را نیازمند شناخت دقیق خواند و افزود: تا زمانی که انتساب فردی به این جریان محرز نشود نمی‌توان به وی برچسب انحرافی زد چون این اقدام خود نوعی تهمت و افترا زدن به دیگران است.

وی تحرکات پنهانی جریان انحرافی برای انتخابات مجلس نهم را خطرناک خواند و افزود: آگاهان به مسائل سیاسی می‌توانند با دقت بر نحوه عملکرد و موضع‌گیری نامزدهای نمایندگی مجلس نقش مهمی را در شناساندن عوامل این جریان به مردم ایفا کنند؛ اگر عناصر انحرافی به افکار عمومی معرفی شوند، دیگر نیازی به نگرانی درباره خطر فعالیت انتخاباتی آن‌ها نیست.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، هزینه‌های گزاف انتخاباتی، اتصال به کانون‌های قدرت و ثروت و سوءاستفاده از بیت المال را نشانه‌های بارز جریان انحرافی اعلام و تصریح کرد: ‌ اگر این جریان موفق نشود به اهدافش در انتخابات مجلس جامه عمل بپوشاند، قصد دارد تا فضای جامعه را همچون ایام فتنه ۸۸ به آشوب بکشاند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس بر مرزبندی روشن میان جریان اصولگرا و جریان انحرافی تأکید کرد و یادآور شد: جریان انحرافی برای وارد کردن نیرو‌هایش به مجلس نهم به هر شیوه‌ای دست می‌زند که یکی از آن‌ها مانورهای تبلیغاتی - تخریبی علیه نامزدهای ارزشی و اصولگرا است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: جریان انحرافی میخواهد عرصه را بر نیروهای اصولگرا و مخلص تنگ کند تا آنها مجبور به ترک صحنه رقابت شوند اما این افراد با پایمردی باید نیات و اهداف پلید جریان انحرافی را با شکست مواجه کنند.