به گزارش مهر، رامین مهمانپرست در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی که امروز سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید رسانه های آمریکایی مدعی شده اند نامه مقامات آمریکا به ایران لحن تند و هشدار آمیز داشته است، در رابطه با جزئیات این نامه توضیح دهید، گفت: در رابطه با یادداشت مقامات آمریکایی توضیحات کافی داده شده است، محتوا و جزئیات آن شاید خیلی مهم نباشد.

وی افزود: اصل اینکه اقدام به نامه نگاری می کنند نشانگر این است که مشکلاتی دارند و فکر می کنند باید مشکلاتشان را طرح کنند.

مهر همچنین در رابطه با قتل یک شهروند ایرانی در کانادا توسط پلیس این کشور، سئوال کرد که مهمانپرست در این رابطه گفت: اتباع ما در هر کشوری از حقوق کنسولی برخوردارند و ما وظیفه خود می دانیم که موضوعات اتباع ایرانی را پیگیری کنیم و هر جا لازم باشد اقدامات جدی تری صورت می گیرد.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه گفت: اگر حقوق اتباع ایرانی پایمال شود ما به اشکال مختلف اعتراض خود را اعلام می کنیم.

مهمانپرست گفت: در رابطه با موضوع اخیر نیز از طریق کنسولی پیگیری خواهد شد.

وی از سفر وزیر خارجه به ترکیه به منظور شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه در آینده ای نزدیک خبر داد.