همشهری آنلاین:علی مطهری با بیان اینکه خبر مربوط به تأیید صلاحیتم از سوی هیاتهای اجرایی وزارت کشور کذب است، افزود: آقایان کاتوزیان و عباسپورتهرانی نیز از سوی هیئتهای اجرایی وزارت کشور تأیید صلاحیت نشدهاند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر گفت: ظاهراً براساس فهرست نامزدهای تهران که مدارکشان را به طور کامل به هیئت‌های نظارت داده بودند و برخی از سایت‌ها این خبر را منتشر کرده بودند نام من نیز در آن فهرست رؤیت شده بود که تصور بر آن رفت که این فهرست، لیست نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده هیئت‌های اجرایی وزارت کشور است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر شوای نگهبان بصورت مکتوب به شما ابلاغ شده است یا خیر نیز گفت: ‌ من شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال کرده‌ام اما هنوز شورای نگهبان نظر خود را در مورد شکایت من و تأیید صلاحیتم اعلام نکرده و تأیید صلاحیت اینجانب باید از سوی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان به صورت مکتوب به من ابلاغ شود که آیا اعتراض من وارد بوده یا خیر.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با اینکه آیا این وضعیت برای آقایان کاتوزیان و عباسپورتهرانی که اشتباهأ در لیست تائید صلاحیتها قرار گرفته بودند، نیز مشابه است افزود: آقایان کاتوزیان و عباسپور نیز هنوز خبر تأیید صلاحیت خود را از سوی هیئتهای نظارت شورای نگهبان به صورت مکتوب دریافت نکردهاند.