به گزارش افکارنیوز،

معاون حقوقی روحانی لعیا جنیدی