به گزارش افکارنیوز،

با توجه به شرایط حساس کم آبی و ضرورت صرفه جویی هرچه بیشتر بخش های مختلف کشور، یک نهاد مسئول در دولت با ارسال بخشنامه ای خطاب به همه نهادهای کشوری و لشکری، از آن ها خواسته است راجع به موارد کوچک اما مهمی که موجب هدررفتن آب در سازمان ها و ادارات می شود همچون شست و شوی وسایل نقلیه و محوطه های اداری مانند حیاط و پارکینگ ها، بررسی کنتورها و کشف نشتی سیستم های آب رسانی و نیز بررسی کولرهای آبی و رفع ریزش آب آن ها اقدام کنند.