به گزارش افکارنیوز، سعید حجاریان یکی از تئوریسین هاش مشهور اصلاح طلبی در کشور است که اخیرا برای ترمیم بدنه این جریان طرحی را با عنوان تشکیل هسته سخت اصلاحات پیشنهاد داده است.

طی این طرح قرار است تعدادی افراد سرشناس این جریان هسته مرکزی اصلاح طلبان را تشکیل دهند و خطوط و خط و مشی این جریان سیاسی توسط این هسته تعیین شود.

این در حالی است که اصلاح طلبان پیش از این نیز توسط برخی چهره ها همچون رئیس دولت اصلاحات اداره می شده و حتی برخی جوانان این جریان نیز به دلیل خود محوری بزرگان اصلاح طلب به شدت ناراحت بودند.

طرح جدید حجاریان نشان می دهد همچنان عده ای از اصلاح طلبان خود را پدرخوانده های این جریان می دانند و برای تمامی احزاب و گروههای داخلی اصلاح طلب به دنبال خط دهی هستند.

نکته دوم اینکه در این طرح هنوز مشخص نیست که رئیس دولت اصلاحات چه نقشی را ایفا خواهد کرد.

علی شکوری‌راد از چهره های اصلاح طلب در واکنش به این مسئله با بیان اینکه منشا عملیاتی شدن این ایده باید رئیس دولت اصلاحات باشد، گفته است: ما با آسیب سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان مواجه هستیم. ایده آقای حجاریان نمی خواهد فقط اصلاح طلبان را منسجم کند، بلکه می‌خواهد اعتماد مردم را به اصلاح طلبان بازگرداند و سرمایه اجتماعی را احیا کند. از این نظر ایده خوبی است.

وی افزود:امروز نقش هسته سخت اصلاحات را عملا رئیس دولت اصلاحات به عهده دارد. به عبارت دیگر هسته سخت اصلاحات متجلی در شخص ایشان است. نیروها هرچه به لحاظ معیار و نه فقط رابطه، به ایشان نزدیک تر باشند، نیروهای خالص اصلاح طلبی هستند. حرف آقای حجاریان این است که فرد باید در نهاد ادغام شود تا آن نهاد که پایایی بیشتری می تواند داشته باشد تقویت شود.

به نظر می رسد اصلاح طلبان به دنبال سازماندهی جدیدی هستند تا از شکست در انتخابات های آینده جلوگیری کنند.