به گزارش افکارنیوز،

گزارش روزهای اخیر یکی از اعضای اقتصادی کابینه به مسئولان ارشد اجرایی نشان می دهد در حالی که بر اساس مصوبه یکی از شوراهای زیر مجموعه سازمان ملل در اوایل سال گذشته، موافقت شده است که کشورمان در پاییز امسال میزبان اجلاس وزیران کشورهای آسیا و اقیانوسیه درباره موضوعات مورد توافق باشد، وزیر مربوطه هنوز مجوز هیئت دولت را بر اساس آیین نامه چگونگی برگزاری گردهمایی‌های بین ‌المللی مبنی بر اخذ مصوبه کابینه، شش ماه قبل از برگزاری کسب نکرده است.