به گزارش افکارنیوز،

 در میانه کشمکش‌های داخلی در دولت ترامپ بر سر اینکه امریکا چگونه باید با ایران مذاکره کند، رفتار ترامپ خالی از انگیزه‌های داخلی و کاهش تنش‌های خارجی در پس زمینه بین‌المللی نبوده است. در حوزه داخلی دولت ترامپ انتخابات سرنوشت‌ساز کنگره را پیش رو دارد؛ انتخاباتی که در آن مطابق با سنت سیاسی، اکنون زمان شکست جمهوریخواهان فرا رسیده است. اما ترامپ می‌کوشد تا پیش از آغاز کارزارهای انتخاباتی، حزب و رئیس جمهوری جمهوریخواه را به عنوان یک نقطه کانونی کاهش تنش‌ها و چالش‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی معرفی کند. روندی که پیش از این، در کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری نیز رخ داده و ترامپ با محور قرار دادن موضوع ایران، برخی از گروه‌های ذی نفوذ مانند آیپک (کمیته روابط عمومی امریکا- اسرائیل) را به خود جلب کرد.