به گزارش افکارنیوز،

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن ادعای روزنامه «ایونینگ استاندارد» درباره ارسال محموله قطعات موشکی از فرودگاه هیثرو به مقصد ایران را شدیداً تکذیب کرد و آن را یک گزارش بی‌پایه و اساس و جنجال‌سازی رسانه‌ای مغرضانه خواند. درنامه سفارت ایران به سردبیر روزنامه یادشده، بااشاره به اینکه ادعای مذکورساختگی و دست‌کاری خبری است درخواست شده آن روزنامه از تکرار ادعاهای کلیشه‌ای و دروغ، که هدف آن‌ها توسعه ایران ستیزی است، اجتناب نماید.ایونینگ استاندارد پنج روز پیش درگزارشی به نقل ازنیروهای مرزی انگلیس مدعی شدکه دربازرسی از یک محموله در فرودگاه هیثرو لندن، قطعه‌ای پیداکرده‌اند که قرار بوده به ایران ارسال شود و می‌توانسته در برنامه موشکی مورداستفاده قرار گیرد.