به گزارش افکارنیوز،

 دولت مراکش در راستای همراهی با تحریم‌های غیرقانونی واشنگتن علیه تهران، تمامتبادلات مالی و بانکی با ایران را متوقف کرد.

دولت مراکش تصمیم گرفته است تمام مبادلات مالی و بانکی با ایران از جمله در زمینه واردات فرش و مواد اولیه را متوقف کند.

این اقدام دولت مراکش در راستای پیروی از سیاست‌های آمریکا در خصوصاعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران صورت می گیرد.