به گزارش افکارنیوز،

«پیتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان در گفتگو با بیلد ام زونتاگ با انتقاد از سیاست های اقتصادی آمریکا اظهار داشت: رویکردی که رئیس جمهوری آمریکا در خصوص مناسبات تجاری در پیش گرفته پیامدی جز رکود اقتصادی بدنبال نخواهد داشت. 

وی در ادامه افزود: رشد و توسعه اقتصادی مستلزم همکاری های تجاری با حداقل تعرفه های گمرکی است. اینکه واشنگتن بطور غیر متعارف دست به افزایش تعرفه های گمرکی زده به هیچ وجه سنجیده و منطقی نیست.

وزیر اقتصاد آلمان با انتقاد نسبت به از سرگیری تحریم های واشنگتن علیه تهران اظهار داشت: باید به این نکته اذعان کنم که دولت آلمان برای همکاری های تجاری با ایران خود را مکلف به کسب اجازه از واشنگتن نمی داند. 

آلتمایر خاطر نشان کرد: دولت آلمان از توسعه همکاری های تجاری با کشورهای دنیا استقبال می کند.