حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با مهر، در خصوص نابساماني بازار سکه و ارز در روزهاي اخير اظهار داشت: يکي از ابزارهاي مهم مديريتي در اداره جامعه اقتصاد است و اگر اقتصاد کشوري بيمار باشد آثار منفي آن بر جامعه باقي خواهد ماند.

سالک با بیان اینکه برخی دلالانی که قصد تصاحب بیت المال را دارند می خواهند از این فضای به وجود آمده سوء استفاده کنند گفت: ممکن است برخی از این دلالان ارتباطات پشت پرده ای با برخی مدیران داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به نوسانات نرخ در بازار تاکید کرد: دولت و مجلس از یک سو و سران سه قوه از سوی دیگر باید این نابسامانی بازار و نقدینگی موجود را مدیریت کنند.

سخنگوی جامعه رو حانیت مبارز همچنین با توجه به نابسامانی به وجود آمده در بازار سکه و ارزعنوان داشت: بی تردید کسانی هستند که می خواهند در سال جهاد اقتصادی ضربه ای به کشور بزنند و در آستانه انتخابات نوعی دلسردی و دغدغه را در میان مردم ایجاد کنند.

وي تصريح کرد: فضاي فعلي در اقتصاد کشور نشان مي دهد يک عمدي يا ضعف مديريتي در جايي است که بايد جبران شود.