کیهان نوشت:
حسنعلی نوری گفت: با وجود برخی تهدیدها و تحریم های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ما همچنان با برگزاری انتخابات در ۳۲ سال توانسته ایم نظام را از گزند تهدیدات دور نگه داریم و روز به روز شاهد افزایش قدرت ایران در عرصه های بین المللی باشیم.

وی گفت: با این روند و با تازه تر کردن فضای سیاسی کشور در هر سال به دوام و ثبات نظام افزوده می شود.
جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: انتخابات سرمایه ای عظیم برای نظام اسلامی و ملت ایران تلقی می شود و از این رو باید این امانت را حفظ کنیم و در دوره بعدی آن را به دیگران بسپاریم.

نوری با یادآوری این که انتخابات یک کار جمعی است، افزود: انتخابات متعلق به همه ملت است.
جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر آمادگی کامل این ستاد برای برگزاری انتخابات ۱۲ اسفندماه سال جاری گفت که هیئت های اجرایی برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰۵ هزار نفر ساعت آموزش دیده اند و این آموزش ها در قالب ۱۲ گروه سفر منطقه ای به استان های مختلف کشور بوده است.

نوری با اشاره به فتنه ۸۸ خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی، برخی از گروه هایی که تاکید داشتند ما براساس قانون در انتخابات حضور پیدا خواهیم کرد، در میانه راه از حیطه قانونی خارج شدند و برخلاف قانون حرکت کردند.
نوری با اشاره به اینکه برای داوطلبان نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس بعد از تایید صلاحیت یک دوره آموزشی توسط وزارت کشور برگزار خواهد شد گفت: داوطلبانی که در این دوره تایید صلاحیت می شوند یکسری مسئولیت های قانونی را به آنها آموزش خواهیم داد.