کیهان:
ارگان حلقه لندن می گوید اپوزیسیون باید تحریم فعال انتخابات را در دستور کار قرار دهد اما به مردم بگوید که خواستار تحریم انتخابات نیست!
جرس با تاکید بر پیگیری تحریم فعال انتخابات از سوی گروهک ها نوشت: فعالان موافق تحریم انتخابات باید تلاش خود را به کار گیرند تا جمعیت تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات بگیرند. این کار را چگونه باید انجام داد؟ باید پیام های زیر را به مردم فرستاد؛ تاکید بر اینکه آنها خواستار تحریم انتخابات نیستند ولی مسئولین کشور نمی خواهند انتخابات آزاد برقرار کنند و براساس تجربه گذشته ثابت شود مسئولان درستکار نیستند. باید از خود سلب مسئولیت کرد و مسئولیت عدم شرکت در انتخابات را متوجه حکومت کرد. مخالفان حکومت باید این موضوع را ذکر کنند که مسئول عواقب تحریم انتخابات نیستند(!)

این سایت وابسته به سرویس جاسوسی انگلستان در ادامه خواستار سیاه نمایی، پخش شب نامه و القای وجود نقاط ضعف سیاسی و اقتصادی و اخلاقی در مسئولان شد و افزود: باید هزینه شرکت در انتخابات را برای مردم بالا برد و این شرکت را مساوی تایید تخلفات قرار داد(!)
جرس می افزاید: باید نشان داد که هدف تحریم، منافع شخصی نیست و باید هزینه عدم شرکت در انتخابات را پایین آورد، با بیان اینکه کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند، چیزی را از دست نمی دهند]![باید گفت] القا کرد[که اکثریت هنرمندان و روشنفکران با تحریم موافق هستند و تحریم کنندگان تنها نیستند. باید هدف تحریم را مقدس نشان داد. همچنین باید مواضع روشنی در برابر مخالفان تحریم انتخابات گرفت و مخاطبان را دچار سردرگمی نکرد.
انتشار این تحلیل از سوی گردانندگان جرس نشان می دهد که جریان یاد شده برخلاف تبلیغات رسانه ای، یقین دارند که در سناریوی دعوت به تحریم، هم «منزوی» هستند و هم به اعتبار نامزد شدن صدها تن از مدعیان اصلاح طلبی - با وجود حضور فعال اصلاح طلبان در فتنه سبز - پیام هایی از روی «سردرگمی» به جامعه منتقل می کنند. البته «مقدس سازی تحریم» در روزگاری که حضرات مدعی روشنفکری ادعا می کرده اند هیچ چیز مقدسی وجود ندارد، خود لطیفه ای یخچالی است.
از سوی دیگر این نکته هم قابل توجه است که طیفی آلوده به زد و بندهای اطلاعاتی در خارج کشور علنا می گویند باید هزینه های شرکت در انتخابات را بالا برد و متقابلا هزینه های عدم شرکت را پایین نشان داد. معنای هزینه سازی برای مردمی که حق دارند در سرنوشت خود شرکت داشته باشند، چه می تواند باشد جز همان خشونت و التهابی که در سال ۸۸ برای انتقام گرفتن از مردم ایجاد کردند؟!
اما از همه مهم تر، روش منافقانه بسترسازي براي تحريم انتخابات و در عين حال امتناع از پذيرش مسئوليت آن و القاي اين مطلب است كه اپوزيسيون طرفدار تحريم انتخابات نيست!! اكنون بايد پرسيد چرا جريان هاي سابقا متظاهر به اصلاح طلبي، به عملي متوسل مي شوند كه از زشتي و ننگ آن آگاهي دارند و بنابراين سعي در كتمان و اختفا دارند؟!