به گزارش فارس، محمود احمدینژاد رئیس جمهور ایران دقایقی پیش وارد رفسنجان شد تا از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه بهرهبرداری کند.
پروژه‌هایی که توسط رئیس جمهور در سفر یک‌روزه به استان کرمان بهره‌برداری می‌شود، شامل طرح گسترش فرودگاه رفسنجان، سد، واحدهای مسکن مهر و تعدادی پروژه صنعتی و معدنی در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان است.
همچنین رئیس جمهور امروز ششم بهمن ماه از ۱۶ طرح عمرانی و صنعتی در استان کرمان بهرهبرداری میکند.