روزنامه رسالت نوشت: با توجه به اینکه احکام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه جاری بهمن به اتمام می رسد احتمالا با توجه به عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع، رحیمی معاون اول از این پس در این جلسات حضور بیابد. گفتنی است احتمال حضور رحیمی در مجمع تشخیص در پی درخواست آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده است.